ESKİŞEHİR FORUMU #4

[ 06|82|2064 ]

[ 06|82|2064 ]

admin

Eskİşehİr Forumu #4

Cumhuriyetimizin ve Maliye Okulumuzun kuruluşunun 100. yılına atfen akademisyen mezunlarımızın vergi, ekonomi ve hukuk alanlarında düzenledikleri bilimsel toplantılar sürüyor. Daha önce Kocaeli, Kayseri ve Ankara’da gerçekleştirilen forumların dördüncüsünün ev sahipliğini bu kez Eskişehir Anadolu Üniversitesi yaptı.

“İşletme Vergiciliği” teması ile 14 Aralık 2023 Perşembe günü Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan  Eskişehir Forumunun açılışında;

✴ Anadolu Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Fuat Erdal,
✴ Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif DAĞDEMİR ve
✴ Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ konuşmalarını yaptılar.

🚥 Moderatörlüğünü Doç. Dr. Doğan GÖKBEL’in yaptığı Eskişehir Forumu’nda,
1️⃣ Vergi Mükellefleri Masasında Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli,
2️⃣ İdare Masasında Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik,
3️⃣ Yargı Masasında Eskişehir Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu
4️⃣ Danışman Masasında Eskişehir SMMM Odası Başkanı Ersin Karakoç,
5️⃣ Akademi Masasında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Memduh Aslan yer aldı.

🚥 Moderatörlüğünü Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan AĞAR’ın yürüttüğü I. Kongre Oturumunda;
1️⃣ İşletmelerde Gümrük Vergileri Yükünün Stratejik Yönetimi konusunda Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı Mustafa Kemal BULUT,
2️⃣ İşletmelerin Finansman İhtiyaçları için Alternatifler konusunda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN,
3️⃣ Dijital Pazarlama Planlamasında Vergi Unsuru konusunda ise İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Arda SÜAR,
bildiriler sundu.

Kongrenin II. oturumunda ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU moderatör olarak görev alırken;
1️⃣ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ Neden vergi Kaçırıyoruz?
2️⃣  Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memduh ASLAN Aynı İşi Daha Az Vergi Ödeyerek Nasıl Yaparız?
3️⃣ Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Şerife Yıldız  AKGÜL Şehir Vergisi ve Yerel Yönetimler başlıklı bildirilerini sundular.

Kongrenin sonunda ise  Değerlendirme Moderatörü olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet AK forum ve kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okulumuzun ve mezunlarının ülkemiz maliyesi, ekonomisi ve ticaretinin idari, bilimsel ve yargısal alanlardaki  önem ve değerini ortaya koyan çalışmalarda yer alan tüm mezunlarımıza MOMDER Genel Merkezimiz ve Şube yönetimleri adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.