Maliye Okulumuzun Kuruluşuna Ait Başbakanlık Yazısı

T.C. BAŞVEKALET
Kalemi Mahsus Müdiriyeti

Adet:6/4634

Maliye Vekaleti Celilesine 24/Ağustos/341 tarih ve memurin müdiriyeti 5669 numorolu tezrei vekalet penahları cevabıdır :

Maliye Tatbikat Mektebi Alisi için vekaleti celilelerince tanzim edilmiş olan talimatnamenin mevkii meriyete vazı hakkında İcra Vekilleri Heyetinin 16/Eylül/341 tarihli içtimaında müttehaz karar üzerine tanzim edilmiş olan kararnamenin ve talimatnamenin musaddak sureti leffen takdim olunmuştur efendim.

Başvekil
İsmet
Talimatnamemiz
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Yönetmeliğimiz
Maliye Meslek Lisesi Yönetmeliği
Click Here
Bakanlar Kurulu Kararı
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

GÜNDEMDEKİLER

Güncel Duyuru & Haberler

Genel KuruL DAVETİ

İstanbul Şubesi Genel Kurulu

BİLGİLENDİRME

Depremzede Mezunlarımız

Destek Kampanyası

Depremzede Mezunlarımız